Home    Parteneri    Produse    Glossary    Diseminare    Completare    Contact    Forum

Produse

Într-o economie bazată pe cunoaştere şi inovare, educaţia continuă şi non-formală este folosită pentru perfecţionarea profesională şi îmbunătăţirea competenţelor. Această idee este implementată prin soluţii inovatoare cum ar fi: pachete educaţionale modulare, cursuri interactive. Prin urmare, obiectivul „Sistemului de educare non-formală şi informală pentru muncitorii necalificaţi” (engl., "Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers") este de a realiza transferul de cunoaştere în următoarele domenii:
  1. explorarea necesităţilor educaţionale folosind un sistem IT pentru monitorizarea şi evaluarea competenţelor disponibil la www.en.diagnozowaniekompetencji.pl
  2. dezvoltarea unui material educaţional sub formă de sistem e-learning pentru „Tehnologia sistemelor de interior cu plăci gips-carton”, disponibil la www.skillsup.ugal.ro/ro
Materialele educaţionale sub formă de curs organizat modular pentru „Tehnologia sistemelor de interior cu plăci gips-carton” includ documente pentru student, dar şi pentru profesor astfel:

Identificarea materialelor folosite în tehnologia sistemelor gips-carton de interior – pentru Student
Identificarea materialelor folosite în tehnologia sistemelor gips-carton de interior – pentru Profesor
Instalarea pereţilor despărţitori – pentru Student
Instalarea pereţilor despărţitori – pentru Profesor
Placarea pereţilor cu plăci gips-carton – pentru Student
Placarea pereţilor cu plăci gips-carton – pentru Profesor
Instalarea plafoanelor suspendate – pentru Student
Instalarea plafoanelor suspendate – pentru Profesor

Introducerea modulelor educaţionale, a programei de învăţare şi folosirea învăţării asistată de calculator facilitează organizarea parcursului educaţional sau auto-învăţarea şi permit dobândirea competenţelor care contribuie la creşterea utilităţii învăţării şi la perfecţionarea muncitorilor necalificaţi. Programul educaţional modular pentru Tehnologia sistemelor gipscarton de interior este destinat şcolilor profesionale de meserii pentru următoarele ocupaţii: Montator pereţi şi plafoane din gips-carton, Inginer construcţii. Sistemul modular de instruire implementat în învăţământul profesional, în cadrul căruia obiectivele şi materiale didactice sunt legate de procesele de lucru şi activităţile profesjonale. Pentru o anumită profesie, programul de formare modular este format din „module cu rezultatele învăţării profesionale" şi corespunzător „unităţi modulare", care sunt concepute pe baza unor anumite criterii referitoare la cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele din cadrul acelei profesii.

Romanian Program Educational Modular Pentru specializarea TEHNOLOGIA SISTEMELOR GIPS CARTON DE INTERIOR
Romanian occupational standard

Versiunile multimedia ale sistemelor e-learning sunt soluţii care facilitează achiziţia de cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor. Acestea permit evaluarea continuă a progresului în dezvoltarea competenţelor profesionale, dar şi evaluarea cunoştinţelor acumulate – rezultatele finale. Sistemul prezentat se bazează pe Standardele naţionale de calificare vocaţională şi aplică strategii de auto-evaluare a competenţelor profesionale. Grupul ţintă este compus din persoane cu nevoi educaţionale speciale - muncitori necalificaţi, care doresc să îşi dezvolte noi competenţe în domeniul construcţiilor, în special pentru instalarea sistemelor gips-carton de interior. În cele ce urmează va fi prezentat pachetul educaţional realizat în cadrul proiectului Leonardo da Vinci - Transfer al Inovaţiei: Supporting System for nonformal and informal learning for low-skilled workers SkillsUp (Sistem suport pentru educaţie nonformală şi informală pentru muncitorii necalificaţi):

Polish version
English version
Italian version
Romanian version

Sistemul European de credite pentru învăţământ vocaţional (ECVET) permite acumularea şi transferul creditelor obţinute în sistemul european de învăţământ vocaţional. Sistemul de credite atestă rezultatele învăţării unei persoane într-un domeniu care are un plan de învăţământ care conduce la obţinerea unei diplome sau a unui certificat vocaţional.
ECVET este legat de sistemele de învăţământ naţionale şi permite mobilităţi la nivel european, dar şi conectarea la cadrul european al calificărilor (EQF). Sistemul de credite permite documentarea, validarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării, atât în context formal VET, cât şi non-formal. Acesta este personalizat, se bazează pe validarea şi sumarea rezultatelor învăţării definite în termeni de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru obţinerea calificării.
Principalele obiective ale proiectului Skillsup sunt concentrate pe dezvoltarea unor soluţii procedurale de validare şi certificare folosind regulile ECVET. Rezultatul final al proiectului include şi un sistem e-learning care să permită învăţarea non-formală şi informală. Mai mult, funcţionalitatea acestuia va fi testată pe muncitorii care lucrează în domeniul produselor gips-carton şi care preferă auto-educarea.
Competenţele acumulate vor fi validate şi certificate conform sistemului ECVET. Scopul principal este stabilirea unor obiective intermediare cum ar fi identificarea principiilor de transfer şi recunoaştere a rezultatelor învăţării folosind conceptul de puncte ECVET.
În continuare sunt enumerate propunerile proiectului pentru descrierile unităţilor ECVET corespunzător a patru module educaţionale: Descrierea include titlul generic al modulului; numele calificării; nivelul de calificare EQF; nivelul de calificare NQF; punctele alocate în sistemul ECVET; rezultatele învăţării; procedurile şi criteriile de evaluare; data de expirare a rezultatelor şi criteriile de obţinere a punctelor ECVET conform recomandărilor Parlamentului şi Consiliului European din 18 iunie 2009 care a stabilit Sistemul European de Credite pentru Învăţământ Vocaţional (ECVET).

ECVET_ recommendation
ECVET leaflet