Home    Parteneri    Produse    Glossary    Diseminare    Completare    Contact    Forum

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România

1. Descriere generală
Universitatea din Galaţi (UDJG) a fost fondată în 1947 şi la momentul actual este cea mai importantă instituţie din zona de Sud-Est a României.
În cadrul Universităţii funcţionează 17 facultăţi care oferă diferite programe universitare şi post-universitare pentru aproximativ 18000 de studenţi. În plus, în cadrul Universităţii se desfăşoară programe de educare continuă pentru cei care îşi doresc o perfecţionare sau o nouă calificare.
Activităţile de cercetare se desfăşoară prin programe naţionale sau internaţionale şi încearcă să susţină industria locală în cadrul domeniilor Ştiinţă şi tehnologie, Tehnologia informaţiei şi comunicaţii, Ştiinţa mediului.

2. Descrierea Departamentului care participă la proiect
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei face parte din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi.
Departamentul şi-a asumat misiunea de a pregăti specialişti cu calificare în domeniul IT, care vor putea activa în poziţii de elită în economia bazată pe cunoaştere şi tehnologie. Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei este unic prin profilul său de învăţământ în regiunea de Sud-Est a României. Departamentul coordonează programe de studii inginereşti în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. În acest domeniu se derulează studii de licenţă, de masterat şi de doctorat.
Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică sunt: sisteme informatice pentru instruire, data-mining şi învăţare automată, soft-computing aplicat în sisteme inteligente. Multe din proiectele în care a fost implicat Departamentul au fost în domeniul educaţiei şi al e-learning: - e-FormInfo – validarea europeană a calificărilor în IT – proiect Socrates Minerva
- Ariadne – proiect în cadrul FP5
- Forinfo – certificare europeană în IT - program Phare
- ValeurTECH - evaluarea internaţională a studenţilor – proiect Leonardo da Vinci