Home    Parteneri    Produse    Glossary    Diseminare    Completare    Contact    Forum

Societatea Ştiinţifică pentru organizare şi management din Gdansk, Polonia

Societatea Ştiinţifică pentru organizare şi management (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - TNOiK) este o instituţie non-guvernamentală, non-profit cu 80 ani de tradiţie. Misiunea sa este dezvoltarea şi promovarea managementului profesional şi integrarea comunităţilor ştiinţifice cu companiile, pentru dezvoltarea economiei şi a statului polonez.
Filiala din Gdansk a TNOiK se ocupă cu dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere prin parteneriate internaţionale în cadrul programelor educaţionale Leonardo da Vinci şi Fondului Social European.
TNOiK Gdansk promovează ideea de dialog social ca modalitate de suport a coerenţei socio-economice regionale şi asigură servicii pentru dezvoltarea antreprenorială în următoarele domenii: educaţie, suport şi informare în cadrul sistemului naţional de servicii SME.
Activităţi principale:
  • Cursuri pentru persoane fizice (în general, şomeri) sau pentru companii.
  • Includerea de elemente specifice tehnologiei informaţiei în domeniul educaţional.
  • Realizarea de programe educaţionale şi de cercetare internaţionale.
  • Consultanţă pentru aplicarea la programele UE, ESF, ERDF şi la stabilirea de cooperări cu parteneri străini din Europa de Est şi de Vest.
  • Misiuni de mediere cu mediatori înregistraţi la Ministerul Muncii şi Politicii Sociale.
  • Organizarea de seminarii, conferinţe pentru companii, instituţii şi organizaţii.
  TNOiK este acreditat de Sistemul Naţional de Servicii pentru SME şi posedă certificate de la Oficiul muncii din Gdansk.