Home    Parteneri    Produse    Glossary    Diseminare    Completare    Contact    Forum

Institutul Naţional de Cercetare pentru Tehnologii Sustenabile (Departamentul de Cercetare pentru Educaţie Vocaţională)

Institutul Naţional de Cercetare pentru Tehnologii Sustenabile (ITEE) din Radom se ocupă cu cercetarea de bază şi cea aplicată în domeniul tehnologiilor avansate legate de construcţia de maşini, ingineria materialelor, protecţia mediului, ingineria sistemelor, cercetare la nivelul metodologiilor educaţionale şi a educaţiei vocaţionale continue.
În cadrul Institutului este un Departament de Cercetare pentru Educaţie Vocaţională şi un Departament pentru Educaţie Continuă. Principalele domenii de interes ale acestor departamente dezvoltate prin proiecte internaţionale sunt: :
- Crearea de noi competenţe şi calificări ale profesorilor pentru dezvoltarea educaţiei continue.
- Sisteme de învăţare complexe care folosesc tehnologii flexibile pentru domeniul vocaţional.
- Dezvoltarea procedurilor pentru evaluarea educaţiei vocaţionale.
- Flexibilitate, transferabilitate, mobilitate în cadrul educaţiei vocaţionale.
- Integrarea şi compararea la nivel European a cerinţelor de calificare vocaţională.
- Crearea de metode şi proceduri pentru acreditarea calificărilor vocaţionale pe piaţa muncii din Europa.
- Crearea de metode şi unelte pentru asigurarea calităţii în formarea calificărilor vocaţionale în colaborare cu alte institute sau întreprinderi.
- Achiziţia de noi calificări profesionale bazate pe standardele europene de competenţă.
Centrele de cercetare în domeniul educaţional din cadrul Institutului au reuşit să coreleze eficient mediul de cercetare cu cel al muncii, să îmbine rezultatele cu nevoile, conţinutul şi calitatea în educaţia vocaţională.