Parteneri

Produse

Glossary

Diseminare

Completare

Contact

Despre proiect

Educaţia continuă şi cea non-formală, împreună cu experienţa practică sunt folosite pentru continua perfecţionare profesională. Utilizarea unui sistem e-learning pentru îmbunătăţirea competenţelor muncitorilor este o soluţie care încurajează auto-educarea şi îmbunătăţeşte competenţele la locul de muncă. Auto-educarea face posibilă învăţarea în ritm propriu, indiferent de momentul de timp ales pentru parcurgerea materialului didactic. Într-o economie bazată pe cunoaştere şi inovare, valoarea unei companii este dată de capitalul intelectual şi de competenţele angajaţilor. O modalitate de a creşte calitatea educării este de a oferi persoanelor care învaţă acces la sisteme educaţionale potrivite scopului învăţării. De exemplu, în domeniul construcţiilor pot fi folosite cursuri pe suport electronic (off-line) sau acces la platformă IT (on-line).

Scopul proiectului este de a realiza transferul inovării pentru: (a) determinarea nevoilor educaţionale cu ajutorul unui „Sistem IT de monitorizare şi evaluare a competenţelor muncitorilor” (engl. „IT system of monitoring and evaluation of worker’s competencies”; (b) pentru învăţarea tehnologiilor de montare a sistemelor gips-carton de interior folosind un sistem e-learning; (c) crearea unor soluţii procedurale pentru verificarea şi certificarea competenţelor cu ajutorul unui mecanism flexibil de validare şi transfer a rezultatelor învăţării care foloseşte regulile ECVET.

Rezultatul proiectului va fi sistemul e-learning ajustat la restricţiile mediului IT şi adaptat diferitelor metode educaţionale, în special non-formală şi informală. Funcţionalitatea acestui sistem va fi testată pentru o serie de activităţi (competenţe vocaţionale) printre muncitorii care montează sisteme gips-carton. Achiziţia de competenţe realizată prin acest sistem răspunde cerinţelor impuse de regulile ECVET. Competenţele vor fi validate şi certificate. Rezultate intangibile: diseminarea noilor metode de îmbunătăţire a performanţelor vocaţionale ale instalatorilor de sisteme gips-carton pentru interior.

Se prevede că sistemele implementate vor fi de ajutor muncitorilor şi vor contribui la creşterea competitivităţii.

Proiectul „Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers” face parte din programul Leonardo da Vinci de Transfer al inovării şi se desfăşoară în perioada 1.01.2011-31.12.2012.

Toate informaţiile legate de proiect, propunerea acestuia, se găsesc la portalul Leonardo da Vinci – Adam (Advanced Data Archive and Management System) www.adam-europe.eu

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă Numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.