Strona główna    Partnerstwo    Produkty    Słownik    Upowszechnianie    Linki    Kontakt    Forum

Universitatea Dunarea de Jos din Galati

1. Ogólne informacje o organizacji
Uniwersytet Galati został utworzony w 1947 roku w wyniku połączenia Politechniki z miejscowym Kolegium Kształcenia nauczycieli. W 1989 roku Uniwersytet przyjął nazwę "Dunarea de Jos" (Niski Dunaj) zgodnie ze starożytną nazwą powiatu Galati.

Obecnie Uniwersytet "Dunarea de Jos" w Galati (w skrócie UDJG) jest najważniejszą uczelnią wyższą w południowo – wschodniej Rumunii. UDJG w swojej ofercie programowej posiada programy studiów w zakresie inżynierii i ekonomii, w celu nabycia przez uczących się niezbędnych kompetencji do skutecznego udziału w szybkim zmieniającym się społeczeństwie. W tej chwili ponad 17 wydziałów świadczy szeroki zakres programów studiów licencjackich i magisterskich dla 18.000 zapisanych studentów. Zapewnienie oferty programowej w uczeniu się przez całe życie, Uniwersytet uważa za główną swoją misję. Szczególnie programy te są oferowane pracownikom, osobom poszukującym pracy oraz ludziom, którzy chcą wznowić studia, rozpocząć nowy kurs lub uzyskać uznanie nabytego doświadczenia zawodowego. Działania badawcze w UDJG prowadzone są jako wspólne działania na szczeblu regionalnym i krajowym. Nacisk kładziony jest na badania naukowe w obszarach wspierających lokalne potrzeby przemysłu, skupiających się na różnych dziedzinach, takich jak nauki i technologie, informacja i komunikacja oraz nauki środowiskowe.

UDJG bierze udział w wielu krajowych i europejskich programach zarówno jako koordynator jak i partner, które są ukierunkowane na rozwój programów nauczania czy certyfikowania kompetencji w różnych dziedzinach technicznych czy ekonomicznych. Wyniki uzyskane w programach dotyczących współpracy międzynarodowej - w szczególności takich programach jak Socrates / Erasmus, PHARE i Leonardo da Vinci - to jedne z najlepszych osiągnięć uczelni.

2. Informacje o wydziale biorącym udział w projekcie SkillsUp
Zakład Informatyki i Nauki Inżynierii (CSED) jest częścią Wydziału Inżynierii Elektrycznej. Oferuje studia licencjackie i stopnie magisterskie w dziedzinie informatyki i technologii informacyjnej, mając za główny cel edukacyjny przygotowanie dobrze wykwalifikowanych absolwentów do przemysłu, ochrony środowiska na szczeblu krajowym. Na poziomie międzynarodowym, przeszkoleni specjaliści w zakładzie są zatrudnieni w krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Kierunki badawcze koncentrują się na informatyce i sztucznej inteligencji, głównymi obszarami badawczymi są systemy e-learningowe , zaawansowana eksploracja danych i interakcja człowiek - komputer. Istnieje również silny nacisk na badania interdyscyplinarne i ich zastosowania, jak również na wniesienie znaczącego wkładu do finansowania programów badawczych na poziomie krajowym i europejskim. Wiele z tych projektów dotyczy kształcenia i form e-learningu:
  • e-FormInfo - European Validation of Qualifications in IT degrees - Socrates/Minerva project
  • Projekt e-FormInfo – Europejska walidacja kwalifikacji na poziomie IT (Socrates/Minerva);
  • Projekt EMICS - European Masters in Intelligent Computer Systems (Socrates/Erasmus);
  • Projekt WeBLE - Web Based Learning Environment, Projekt FP5 / ARIADNE framework;
  • Projekt Forinfo - European Certification in IT (Phare);
  • Projekt ValeurTECH - Evaluation of International Students Internships ( Leonardo da Vinci).
Udział pracowników wydziału w kongresach, konferencjach i innych krajowych i międzynarodowych spotkaniach przyczynia się do upowszechniania wyników swoich prac badawczych.