Strona główna    Partnerstwo    Produkty    Słownik    Upowszechnianie    Linki    Kontakt    Forum
DOWNLOADS

Biodiversity
         brochure picsEurogipsum
         biodiversity de

Polskie Stowarzyszenie Gipsu

Polskie Stowarzyszenie Gipsu zostało założone w 1999 roku w celu propagowania idei suchej zabudowy w Polsce. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia są obecnie czterej najwięksi producenci systemów suchej zabudowy, tj. firmy Knauff, Lafarge, Norgips i Rigips oraz Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych (obecnie ISCMOiB - Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie). Polskie Stowarzyszenie Gipsu należy od 2001 roku do czołowej europejskiej organizacji EuroGypsum (zrzesza 7,5 tys. pracowników w przemyśle) oraz Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości (od 2005 r.) - branżowej organizacji skupiającej stowarzyszenia i organizacji pracodawców związane z budownictwem (członek komisji trójstronnej). Od 2010 r. PSG współpracuje z ITeE PB w tematyce edukacyjnej, certyfikacji i recenzji naukowych wydawnictw.

Głównym celem Polskiego Stowarzyszenia Gipsu jest upowszechnianie wiedzy o gipsie i produktach gipsopochodnych, szczególnie o płytach gipsowo-kartonowych, ich zastosowaniu systemu suchej zabudowy przy aranżacyjnych powierzchni mieszkalnych (obiekty jednorodzinne i wielorodzinne) oraz komercyjnych (biurowe, sklepowe. przemysłowe).

W różnych latach, aktywność promocyjna Stowarzyszenia przybierała różne formy. Najwięcej informacji nt. Systemu Suchej Zabudowy powstało jako teksty zamieszczane w prasie branżowej i wnętrzarskiej. W latach 2001-2008 powstało łącznie kilkaset tekstów, które zostały opublikowane na najbardziej poczytnych czasopismach związanych z branżą budowlaną i wykończeniową. Jednorazowo i cyklicznie, z neutralną ikonografią i insertami w postaci np. encyklopedii gipsu.

Przez te lata niezmiennie bardzo dużą popularnością cieszy się, wielokrotnie już przebudowywany serwis www.polskigips.pl - dedykowany suchej zabudowie. Rocznie strony serwisu firmowanego przez Stowarzyszenie odwiedzało ok. 150 tys. unikalnych użytkowników. W bazie subskrybentów biuletynu PSG zapisanych jest ponad 800 internautów. Archiwalne tekst zamieszczone na stronie www.polskigips.pl były wielokrotnie wykorzystywane w wielu serwisach np. muartoraplus.pl czy budowlaniec.pl.

W latach 2003-2005 PSG wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) współorganizowało Konkurs Architektoniczny "Gips - Sztuka Wyobraźni", w którym nagradzane były zespoły projektowe i architekci za najlepsze realizacje architektoniczne ze znaczącym wykorzystaniem technologii suchej zabudowy. Podobne cele przyświecały PSG przy organizacji konkursu dla firm monterskich "Gips - Sztuka Montażu", nad którym patronat honorowy objął Minister Infrastruktury w 2004.

Zarząd PSG podjął w 2008 roku decyzję podjęciu współpracy z NOT, polskim organizatorem konkursu umiejętności EuroSkills, jako element długoterminowego oddziaływania Stowarzyszenia na poziom wykształcenia zawodowego w polskich szkołach zawodowych. Działania PSG na rzecz Systemu Suchej Zabudowy doprowadziły do ustanowienia nowej konkurencji EuroSkills w postaci Dry Wall Installer, jej 3 dniowego przebiegu i kryteriów oceny w UE w 2010r. Polska drużyna zajęła srebrny medal w Lisbonie w 2010r. Celem propagacji tego projektu w krajach członkowskich UE jest zaprezentowanie młodzieży (limit wieku;18-24 lata) kwalifikacji zawodowych, potrzebnych na rynku pracy walorów umiejętności praktycznych w trakcie edycji co dwa lata – międzynarodowego konkursu.

Stowarzyszenie zwraca również uwagę na edukację na poziomie zawodowym. W pierwszym etapie w 2003 r. akcji "Gips-Dobra Szkoła" przekazano nauczycielom w szkołach budowlanych zakres wiedzy na temat technologii suchej zabudowy. Ostatnio zaktywizowano działania. W 2011r. przeprowadzono szkolenie nauczycieli z 8 szkół zawodowych. Ważnym etapem działań Stowarzyszenia dla sektora edukacji było w 2012 roku nowatorskie opracowanie i dostarczenie do 40 wyselekcjonowanych szkół budowlanych poradnika modułowego; Technologia systemów suchej zabudowy (I pilotażowa edycja). Ten nowy komplet poradników jest już udostępniony dla zainteresowanych placówek na stronie KOWEZIU. Po niezbędnych korektach związanych z nową podstawą programową, II wydanie poprawione zostanie i szerzej udostępnione w IV kw. 2012 roku.

W ostatnim okresie PSG wydaje w 2011r. ważną na rynku inwestycji nowatorską dla branży pozycję „Warunki Techniczne Wykonania i Odbiory Systemu Suchej Zabudowy”, która została dobrze przyjęta w kraju, Bułgarii i Słowenii.

W ostatniej kadencji (2010 2012) funkcje Prezesem Zarządu PSG piastował Maciej Dyja, po którym funkcje Prezesa od 1.06 2012 przejmuje Jacek Pinkosz. Natomiast Krzysztof Baranowski piastuje Stanowisko Sekretarza Zarządu.Polskie Stowarzyszenie Gipsu
ul. Mokotowska 4/6 lok. 313
00-641 Warszawa
tel.: 022 825 28 23
e-mail: sekretarz@polskigips.pl