Strona główna    Partnerstwo    Produkty    Słownik    Upowszechnianie    Linki    Kontakt    Forum

Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia

Organizacja En.A.I.P. ma sieciową asocjacyjną strukturę, zorganizowaną w prawnie działające autonomiczne jednostki regionalne, koordynowane przez centralę krajową oraz En.AIP F.V.G., które jest ich częścią.

En.A.I.P. F.V.G. posiada biuro regionalne i cztery Centra Usług Szkoleniowych (CSF) w każdej prowincji (NUTS 3) Friuli (Udine, Triest, Gorizia, Pordenone).

En.A.I.P. F.V.G. kładzie nacisk na cel promocji w wymiarze moralnym, kulturowym i cywilnym pracowników w wymiarze ogólnym, jak również osób zainteresowanych podjęciem pracy, ludzi z „marginesu społecznego” i pokrzywdzonych przez los w kontekście stałego systemu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, wspierania i rozwoju projektów związanych z polityką społeczną, wzmacniania zasobów siły roboczej we wszystkich sektorach działalności produkcyjnej.

En.A.I.P. F.V.G. prowadzi działalność w zakresie badań, planowania i zarządzania szkoleniem i doskonaleniem zawodowym dla osób, firm, władz lokalnych, organizacji w celu wspierania rozwoju zawodowego, aktywnej polityki i rozwoju lokalnej gospodarki. System Zarządzania, Jakością En.A.I.P. F.V.G. zgodny jest z regulacjami EN UNI ISO 9001: 2000 dla działalności planowania i dostarczania szkoleń zawodowych i pośrednictwa pracy (certyfikat CISQCERT 01, 482 z dnia 12.12.2003).

En.A.I.P. F.V.G. jest głównym partnerem konsorcjum świadczącym usługi szkoleniowe dla praktykantów i uczestniczył w szkoleniu rozwoju kompetencji opartym na modelach analitycznych, które stają się wzorcem odniesienia kompetencji dla regionu Friuli -Wenecja Julijska.