Partnerstwo

Produkty

Słownik

Upowszechnianie

Linki

Kontakt

O projekcie

Projekt „System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach” realizowany jest w programie Leonardo da Vinci Transfer Innowacji w okresie 01.01.2011 – 31.12.2012. Partnerstwo złożone jest z: Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (Zakład Badań Edukacji Zawodowej), Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku (Polska), ) Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia, Trieste (Italy), Universitatea Dunarea de Jos din Galati (Rumunia). ITeE-PIB jest koordynatorem projektu i jest odpowiedzialny za transfer innowacyjnych rozwiązań (systemu informatycznego i e-pakietu) do wszystkich parterów.

Kształcenie ustawiczne i nieformalne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego preferują uczenie się poprzez praktyczne doświadczenia. Pomysł ten jest wspierany przez innowacyjne rozwiązania, np. moduły szkoleniowe i materiały dydaktyczne, które wspierają pracowników w czasie wykonywania zadań zawodowych. E- pakiety są rozwiązaniami dla poprawy kompetencji pracowników, które sprawiają, że samokształcenie i doskonalenie umiejętności jest łatwiejsze w miejscu pracy, jak również umożliwia samodzielne uczenie się pracowników w dogodnym momencie i czasie. W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach, wartość firmy jest bezpośrednio związana i zależna od wiedzy i kapitału intelektualnego pracowników. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności kształcenia i szkolenia jest zapewnienie dostępu uczącym się do materiałów dydaktycznych. Interaktywne kursy poprawy kompetencji np. w zakresie budownictwa mogą być umieszczone na nośniku elektronicznym (wersja off - line) lub platformie informatycznej IT (wersja on- line). Cele projektu koncentrują się na transferze innowacji w następujących obszarach:
  • Badanie potrzeb szkoleniowych – „System IT (informatyczny) monitorowania i oceny kompetencji pracowników”.
  • Materiały szkoleniowe jako pakiet edukacyjny „Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów” dla modułu szkoleniowego „Technologia budowy suchej zabudowy wnętrz” i ich dostosowanie do potrzeb środowiska IT,
  • Proceduralne rozwiązania walidacji i certyfikacji kompetencji przy pomocy elastycznych mechanizmów weryfikacji i transferu wyników nauczania z wykorzystaniem zasady ECVET.
Rezultaty projektu będą obejmować e- pakiet edukacyjny dostosowany do potrzeb środowiska IT i do różnych form szkoleniowych, szczególnie do pozaformalnych i nieformalnych sposobów uczenia się. Co więcej, jego funkcjonowanie będzie testowane przez wybrane działania (kompetencje zawodowe) wśród pracowników, którzy wykonują montaż wyrobów gipsowych, stosują nowe systemy gipsowe i produkty wśród pracowników preferujących samokształcenie. Nabyte umiejętności zostaną zweryfikowane, a świadectwa zostaną wydane w oparciu o rezultaty związane z doświadczeniami systemu ECVET. Rezultatami niematerialnymi będą: upowszechnianie innowacyjnych metod doskonalenia zawodowego wśród pracowników - instalatorów suchej zabudowy wnętrz. Przewidujemy, że osiągnięte wyniki będą wielkim wsparciem dla rozwoju pracowników i przyczynienia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw polskich i europejskich.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące projektu, są także dostępne na portalu projektów i rezultatów programu Leonardo da Vinci - Adam (Advanced Data Archive and Management System) www.adam-europe.eu

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.