Strona główna    Partnerstwo    Produkty    Słownik    Upowszechnianie    Linki    Kontakt    Forum

Kontakt

 


Biuro projektu - mgr Katarzyna Sławińska
Tel. (+48) 364 92 71, fax (+48) 48 36 447 65
katarzyna.slawinska@itee.radom.pl


Ewaluator zewnętrzny - prof. Ladislav Varkoly
Tel. +42 190 569 22 27
varkoly@dti.sk


Ewaluator zewnętrzny - dr Katarzyna Pladys
Tel. (+48) 600 887 056
kmpjeeves@gmail.com